074 梁 建宏

位置
SO, SH, FL
チーム
BIGWAVE
年齢
67

Ryou Kenkou

1996.01.01 入部

趣味嗜好等: 読書、ダンス

キャリア成績

シーズン
合計